Uitvaartvereniging “Samenwerking” Tytsjerk

Een vereniging zonder winstoogmerk, voor begrafenissen en crematies. De vereniging werkt uitsluitend voor haar leden!

Bent u nog geen lid en wilt u graag informatie over een eventueel lidmaatschap dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met één van de bestuursleden:

Voorzitter T. Krol Lystegeast 33 06-26682505
Secretaris Vacature
Penningmeester T. Glas-Riemersma Reidfjild 44 0511-431697
Bode: T. Hoekstra-Bakker Lytsegeast 32 0511-432504
06-40606612
Reserve-bode: B. Bruinsma-Siderius Westerein 14 Garyp 0511-539377
06-13288548

Nog even weer enkele voordelen van het lidmaatschap op een rijtje: We houden “rouw en trouw”in eigen dorp. Een uitvaart wordt geheel verzorgd door eigen dorpsbewoners. U krijgt het recht om op het kerkhof in Tytsjerk te worden begraven, ook bij verhuizing buiten het dorp blijft dit recht gehandhaafd. Het bestuur van de vereniging werkt gratis, de bode en de dragers krijgen een vergoeding voor hun werkzaamheden. De vereniging werkt niet met provisies; wij zijn immers niet commercieel! Alle kortingen die de vereniging kan bedingen (bijv. op de kosten van de kist, de advertentiekosten en de bloemen) komen ten goede van de nabestaanden. U kunt invloed uitoefenen op de besluitvorming bij de vereniging; uw stem telt mee op de jaarlijkse ledenvergadering in februari!

Meer informatie