Er wordt meer en meer duidelijk over het onderhoud dat de gemeente aan onze doorgaande weg in Tytsjerk zal gaan doen. Omwonenden en ook Dorpsbelang heeft daarover een brief ontvangen (klik op de links om deze in te zien).

Pagina 1 van de brief

Pagina 2 van de brief

De Leeuwarder Courant heeft het nieuws zelfs al opgepakt en er een artikeltje op de website aan gewijd.

Vanuit Dorpsbelang zijn we al een aantal jaren, in goed contact met (ook) de bewoners van o.a. de buorren, bezig met vragen over de doorgaande weg Tytsjerk – en ook andere verkeersvraagstukken die leven in ons dorp. Dit onderwerp heeft een duidelijke plaats gekregen in de Dorpsvisie van Tytsjerk . Om te werken aan het realiseren van die visie zijn we twee werkgroepen gestart, waaronder de werkgroep verkeer. Vanuit het bestuur zijn Bouwe Hoekstra en Ate van der Meulen de trekkers van deze werkgroep. De werkgroep, ook wel verkeerscommissie genoemd, bestaat verder uit betrokken Tytsjerkers die meedenken in de gewenste oplossingsrichtingen.

De werkgroep verkeer heeft meerdere keren gesproken over de doorgaande weg. In maart hebben Ate en Bouwe namens deze werkgroep en namens het bestuur van Dorpsbelang Tytsjerk in een brief verwoord welke invulling van het onderhoud we voor ons dorp als het meest wenselijk vinden.

Op 6 mei om 19:30 Yn ‘e Mande vindt er een informatieavond plaats waarbij de onderhoudsplannen door de gemeente worden toegelicht.

Laat een bericht achter.

Naam *: Mail *: wordt niet geplaatst Website
Reactie*: