Op donderdagavond 1 februari zijn ouders van kinderen die naar de Tytsjerker basisscholen gaan bij elkaar gekomen om kennis te nemen van de resultaten van de ‘fusie’-werkgroepen. In 2017 zijn de ouders van beide scholen akkoord gegaan met een verkenning van het samengaan van de twee Tytsjerker scholen richting 1 sterke, identiteitrijke, toekomstgerichte school. Deze verkenning heeft plaatsgevonden door drie werkgroepen op de thema’s onderwijs & identiteit, personeel en huisvesting & financiën. In de werkgroepen waren zowel ouders als ook medewerkers van de beide scholen vertegenwoordigd. De verkenningen zijn per werkgroep begeleid door een procesbegeleider en het geheel werd overzien door een projectleider en een stuurgroep.

De uitkomsten van de verschillende werkgroepen zijn helder gepresenteerd aan de ouders. Tijdens een pauze konden schriftelijk vragen worden opgesteld en ingebracht welke na de pauze, met vragen die vanuit de zaal werden gesteld, van een antwoord zijn voorzien. Alle vragen zijn helder beantwoord door procesbegeleiders, schooldirecteuren en/of bestuurders van de scholenkoepels.

Er kwamen ook vragen over de plek voor de nieuwe samenwerkingsschool – de huidige schoolgebouwen zijn immers oud en beide te klein voor alle kinderen die naar de nieuwe school zullen gaan. Op deze vraag werd aanvullend gereageerd door het tevens aanwezige bestuur van Dorpsbelang Tytsjerk: we hebben in de Dorpsvisie (25 januari in de Gemeenteraad gepresenteerd) verwoord dat we bij het samengaan van de scholen een nieuw gebouw nodig vinden en dat we daaraan direct ook andere functies willen koppellen zoals cultuur en (sport)verenigingsleven – een Multi Functioneel Centrum…dat is de inzet van Tytsjerk. De schooldirecteuren en koepelbestuurders steunen deze inzet en hebben dit ook helder bij de Gemeente kenbaar gemaakt.

De avond is op een open manier verlopen, met goede presentaties en heldere vragen & antwoorden. De komende maanden wordt het samengaan van de Tytsjerker scholen verder voorbereid met als voorgenomen doel het samen starten per augustus 2018 – ouders en personeel krijgen een voorgenomen besluit van de besturen nog via de MR-en voorgelegd voor een laatste akkoord.

 

Laat een bericht achter.

Naam *: Mail *: wordt niet geplaatst Website
Reactie*: