Beste inwoners Tytsjerk,

Hierbij ontvangt u informatie over het project Dorpskompas ontwikkeld door KEaRN Welzijn. Wij gaan vanuit KEaRN Welzijn in Tytsjerk het Dorpskompas uitvoeren. Doel van het project is leren kennen van het dorp en het dorp bekend te maken met KEaRN Welzijn. Wij vinden het van belang dat bewoners weten waarvoor ze KEaRN kunnen benaderen. Aan de andere kant is het voor het stimuleren van bewonersinitiatieven cruciaal dat het opbouwwerk en jongerenwerk de juiste dorpsbewoners kent. Het dorpskompas wil voorzien in het bevorderen van wederzijdse kennismaking op drie niveaus.

-Georganiseerde bewonersgroepen

-Ongeorganiseerde bewoners groepen

-Sleutelfiguren

Werkwijze die we hanteren voor het dorpskompas is de straat op, bewoners spreken in het dorp en/of mensen uitnodigen en vragen naar hun dromen, ambities en ideeën met betrekking tot hun leefomgeving. Dit is een eerste stap om te komen tot gezamenlijk plannen om de leefomgeving te verbeteren. Het Dorpskompas is er ook om duurzame netwerken (dorpsbewoners en professionals) op te bouwen en te onderhouden. Binnen deze netwerken kunnen belangrijke maatschappelijke thema’s aan de orde worden gesteld maar ook gezamenlijk worden opgepakt.

De afsluiting van het Dorpskompas bestaat uit een radioprogramma door kanaal 30 (Het lud fan…) op locatie waarin de elementen van het Dorpskompas samen komen: de straatgesprekken, aangevuld interviews en luchtige items uit het dorp. De uitzending wordt in het dorp gemaakt en dorpsbewoners kunnen de uitzending bijwonen.

Denkt u ik ben iemand of ken iemand uit Tytsjerk die wel wat wil vertellen over het dorp, wat er zo mooi aan het dorp is, kansen voor de toekomst, wat houdt u bezig meld u zich dan aan voor een interview! Leuke initiatieven vanuit burgers zijn van harte welkom.

Vriendelijk groet,

Sandra Ordelman     

Opbouwwerk KEaRN Welzijn

06-15172377

sandra.ordelman@kearn.nl

Laat een bericht achter.

Naam *: Mail *: wordt niet geplaatst Website
Reactie*: