We wonen in een prachtig groen leefdorp, vindt u ook niet? Dat moet zo blijven, toch? En waar het nog beter kan, moeten we dat niet nalaten – wie wil dat niet?

Als u een aantal van deze vragen positief beantwoordt, dan willen we u de mogelijkheid bieden/vragen om hier een directe bijdrage aan te leveren – Het bestuur van DorpsBelang Tytsjerk is namelijk op zoek naar een tweede secretaris.

Er zijn veel belangrijke onderwerpen die momenteel onze aandacht vragen, o.a. het MFC-Tytsjerk idee, verkeer (doorgaande weg, parkeren, spoor etc.) en ook de visie op wonen/woningbouw, zowel gemeentelijk (plan De Warren) als in ons dorp specifiek (mogelijke inbreiding).

Om voor al deze belangrijke thema’s en vele andere onderwerpen alles goed te kunnen volgen, om verslagen, acties en besluiten compleet te hebben en makkelijk voorhanden, om ook (digitaal) de leden van onze vereniging tijdig en volledig te informeren, zijn we op zoek naar een tweede secretaris.

Onze tweede secretaris zal samen met onze andere secretaris een verdeling van taken maken. Daarbij zijn beide secretarissen lid van het dagelijks bestuur van DorpsBelang Tytsjerk.

Het zou heel mooi zijn als de tweede secretaris zich veel met de ‘digitale’ kant van de zaak kan en wil bezighouden – hier willen we graag, samen met een aantal andere bestuursleden, flink op inzetten.

Kort een aantal aandachtsgebieden voor het secretariaat:

  • Ontvangen van (digitale post)
  • Inbrengen van ingekomen stukken tijdens vergaderingen
  • Reageren op inkomen stukken vanuit/namens het bestuur
  • Verslaglegging van bijeenkomsten
  • (Mede) beheer van de website – deze zal de komende periode worden vernieuwd en uitgebreid
  • (Digitale) archivering van documenten
  • Beheer van, en deelname in de digitale platformen (bijv. de Facebook account van DB en MS Teams digitale samenwerkingsomgevingen).

We zijn op zoek naar iemand die graag een bijdrage wil leveren aan de kwaliteit en leefbaarheid van het dorp waarin we wonen – ons Tytsjerk!

Uw reactie kunt u ons per e-mail toesturen via het adres: dorpsbelangtytsjerk@gmail.com

Laat een bericht achter.

Naam *: Mail *: wordt niet geplaatst Website
Reactie*: