feb 18th

Beste Dorpsgenoten,

Als Mienskip willen we samen met u komen tot een gedragen doarpsfyzje. Het dorpsvisie document wordt in 2017 samengesteld door een nog op te richten werkgroep – we zoeken daarvoor leden. Aanmeldingen zijn welkom via ons email adres: dorpsbelangtytsjerk@gmail.com .

De werkgroep start met een concept doarpsfyzje die we als bestuur hebben opgesteld als bespreekdocument. Tijdens de algemene ledenvergadering (19-01) hebben we dit concept op hoofdlijnen gepresenteerd, u kunt hier de presentatie bekijken: https://goo.gl/yp5ZYs .

Om een de werkgroep alvast goed op weg te helpen is uw inbreng van groot belang. Daarom kunt u vanaf heden u uw ideeën, knelpunten en wensen doorgeven. In eerste instantie kan dat digitaal door uw suggesties toe te voegen aan de tekst van de concept doarpsfyzje: https://goo.gl/Ufebc0 (het is eigenlijk best makkelijk – inloggen is niet nodig). Een mailtje sturen kan natuurlijk ook. Op een later moment wordt bekend gemaakt in welke andere vormen (bijeenkomst, op papier, in persoon) u suggesties en opmerkingen kwijt kunt.

De dorpsvisie bevat belangrijke onderwerpen zoals verkeer en veiligheid, wonen, voorzieningen en recreatie. Op al deze onderwerpen willen we komen tot een duidelijk beeld waar we als dorp naar toe willen werken. Een dorpsvisie is daarmee ook een basisdocument voor gesprekken met onder andere het gemeentebestuur, politieke partijen en andere maatschappelijke partners. Daarbij zullen we als Dagelijks Bestuur van Dorpsbelangen Tytsjerk onze agenda en acties mede door de doarpsfyzje laten bepalen.

Reden genoeg om uw suggesties te delen of als u daarvoor voelt bij te dragen door deelname aan de werkgroep. Laat het ons weten!

Hartelijke groet,
Dagelijks Bestuur Dorpsbelangen Tytsjerk

Laat een bericht achter.

Naam *: Mail *: wordt niet geplaatst Website
Reactie*: