Verenigingen, sport en cultuur

 


- Dorp en omgeving

OCT (Ondernemers Club Tytsjerk) –  Ga naar de website logooct

 

De stichting culturele- en activiteitencommissie Tytsjerk. Contactgegevens: inekal@chello.nl, telefoonnummer: 0511-431897

 

Vrouwen van Nu, afd. Tytsjerk Ga naar de website vrouwenvannu

 

Recreatie Vereniging Tytsjerk (R.V.T.) -

Stichting Feestcommissie Tietjerk –  Facebook

Volkstuinvereniging “Op Toutenburg” (VOT)  – Ga naar de website VOT

 

- Jeugd

Jeugd- en jongvolwassenenwerk Tytsjerk  –  Klik op de website  www.jeugdwerktytsjerk.nl

Jeugdsoos Tytsjerk  –  Vrijwilligers   –   Activiteiten lenteseizoen 2013: Facebook

- Sport en spel

Korfbalclub Tietjerk   –  Ga naar de website

Sportvereniging Tietjerk:

Recreatie volleybal: gemengd, dinsdags 20.45 – 22.15 uur in de sportzaal te Tytsjerk. Contactadressen: – Lolkje Miedema, Hanenburg 44, tel. (0511) 431815 – Lotsje Joustra, Boskleane 13, tel. (0511) 431383

Recreatie badminton: gemengd, donderdags 20.30 – 22.00 uur in de sportzaal te Tytsjerk. Contactadressen: – Henry Mahler, Foarwei 77a, Damwoude, tel. 06-22744411 – Rob Wijnstra, Hanenburg 39, tel. (0511) 477933 – Jacob de Vries, Toutenburgleane 12, tel. (0511) 431469

Sportvereniging Suawoude Contactadres:   M. Mulder (secr.),  Noorderend 15,  9265 LM Suwâld,  tel. (0511) 432495

Voetbalvereniging Rijperkerk – website:  www.vvrijperkerk.nl Contactadres:   O. Schriemer, tel. (0511) 432359

Kaatsvereniging ‘De Wâldklappers’  Contactadres:   De Jister 18,  9255 KM Tytsjerk,  tel. (0511) 431280

Kaart- en Biljartclub ‘Us Nocht’ Contactadres:   Wylgekamp 57,  9255 JN Tytsjerk,  tel. (0511) 431648

Sportclub ‘Beweeg je fit voor 40+’  in sportzaal Tytsjerk – zie info

- Muziek

Oldehovekapel   –   zie website   -   zie ook foto’s van Valentijnsconcert in Yn ‘e Mande, 10-2-2013 (Egerländer & Böhmische blaasmuziek;  repetities do. 20.00 uur in dorpshuis Yn ‘e Mande) Contactadres:   Canterstate 59,  8925 BG Leeuwarden,  tel. (058) 2662029