• Locatie :

    Park Vijversburg
  • Tijd :

    13:00 uur
  • Prijs :

    Gratis

Zondag 10 september viert Stichting op Toutenburg, eigenaar en beheerder van Park Vijversburg,
haar 125-jarig bestaan. Het park is de gehele dag gratis toegankelijk en vanaf 13.00 uur kan het
publiek een wandelroute lopen langs informatiepunten en activiteiten in het park.
De route gaat onder andere langs de “Stichtingswoningen”. Deze woningen zijn na oprichting van de
Stichting aan het einde van de 19 de eeuw gebouwd. De hoofdtaak van de Stichting, vastgelegd in het
testament van Age Looxma-Ypeij, was het bouwen van het huis met de twintig kamertjes voor de
meest behoeftigen uit de omliggende dorpen Ryptsjerk, Tytsjerk en Hurdegaryp. Naast gratis
huisvesting kreeg men destijds ook een uitkering en de beschikking over een moestuin. De tijden zijn
veranderd en tegenwoordig worden de huisjes verhuurd. De moestuin wordt beheerd door de
volkstuinvereniging uit Tytsjerk. Speciaal op deze dag kan men hier een kijkje nemen als onderdeel
van de wandelroute.
In het park kan men een bezoek brengen aan de gerestaureerde kamers in Villa Vijversburg. De
Oranjerie is open en de imkers zijn in de bijenstal aanwezig. In de kruidentuin kan men verschillende
soorten kruiden proeven en op het open podium wordt tussen 13.30 en 15.30 uur feestelijk
gemusiceerd. Zie op www.vijversburg.nl voor het volledige programma.

Reactie's zijn uitgeschakeld.