In onze visie hebben we als dorp aangegeven de fusie van de Tytsjerker basisscholen te willen aangrijpen als een goed moment om te komen tot een nieuw gebouw voor onderwijs en ook voor de andere functies die we willen behouden in Tytsjerk – als dorp willen we naar een MultiFunctioneel Centrum (MFC)! 

Het bestuur van Dorpsbelang Tytsjerk heeft besloten om actief het dorp te willen betrekken bij het verder uitwerken van de Dorpsvisie, hiervoor zijn werkgroepen ingericht waar dorpsgenoten bij kunnen aansluiten – één van de werkgroepen houdt zich bezig met het MFC.

De werkgroep MFC wil graag zoveel mogelijk belanghebbenden betrekken bij het uitwerken van de ideeën voor MFC Tytsjerk, daarom hebben we gedacht dat het goed zou zijn een open uitnodiging te sturen naar een ieder die zich belanghebbende voelt op dit onderwerp* – dus, weest welkom op woensdag 27 juni om 20:00 Yn ‘e Mande!

Wellicht goed om te melden: in de Dorpsvisie worden twee mogelijke locaties genoemd voor een toekomstig MFC, met daarbij wat ideeën over een mogelijke invulling – deze locaties en de ideeën zijn geen vast gegeven, er is nog niets besloten, het zijn ideeën waarover we als dorp verder in gesprek kunnen.

Indien u aanwezig zult zijn, laat het ons dan weten via dit formulier

*we gaan ook zelf actief op zoek naar mensen van wie we denken te weten dat ze een belang hebben bij een toekomstig MFC Tytsjerk – deze mensen ontvangen van ons een persoonlijke uitnodiging.    

Laat een bericht achter.

Naam *: Mail *: wordt niet geplaatst Website
Reactie*: