Scholen

Chr. Basisschool “It Lemieren”

http://itlemieren.nl/media/header.jpg

Openbare Basisschool “Master  Fennemaskoalle”

  • OBS Master Fennemaskoalle

Peuterspeelzaal Drie turven Hoog : zie Kinderwoud Peuterspeelzaal

Geregistreerd in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen
Adres: Reidfjild 54, 9255 JW  Tytsjerk
Telefoon: 0511- 432260
Clustermanager: Gerda de Wind, 06 573 16 873

Deze peuterspeelzaal is gevestigd in een locatie waar ook dagopvang van 0 tot 4 jarigen door Kinderwoud wordt verzorgd.

Openingstijden
Keuze uit:
maandagmorgen en donderdagmorgen
woensdagmorgen en vrijdagmorgen
van 08.45 tot 11.15 uur