Mededelingen Dorpsbelangen juni 2014

Het ‘vervelende’ van zo’n mooi voorjaar is dat het zo snel lijkt te gaan. Het is alweer bijna zomer en het lijkt er op dat het gewoon doorgaat. Fantastisch! Een ander nadeel is dat het minder logisch is om uitgebreid achter de computer te kruipen, stukken schrijven, emailen, enz. De tuin lokt en eist veel aandacht. Maar de onderwerpen van het bestuur lopen toch rustig aan door.

De Krite

De laatste fase is ingegaan. De wethouder heeft toegezegd in de raadsvergadering van 23 mei dat hij met de omwonenden zal praten en precies uitleggen hoe het is gegaan met de besluitvorming over de verkeersdoorstroming van De Krite via De Jister. Ons bestuur heeft begrip voor de problemen die de omwonenden hebben met het verkeer, maar er zijn nergens fouten gemaakt in de procedure, dus verder formeel bezwaar maken heeft eigenlijk geen zin. Op een aantal punten wordt echter zoveel mogelijk tegemoet gekomen.

Het fietspad vanaf de Buorren, dat zo lang alle bouw duurt bouwweg wordt (dus een aantal jaren), blijft daarna volledig in functie als calamiteitenuitgang voor de wijk. Tussen Jister en Krite wordt in die tijd de toegang versmald zodat alleen personenauto’s e.d daar langs kunnen. Een combinatie van wegprofiel en waterafvoersysteem in De Krite levert niet alleen een milieuvriendelijke oplossing, maar ook een ‘woonerf’uitstraling. Wat betreft de toename van verkeer zullen tellingen nu en na het gereed komen van de Krite harde cijfers moeten geven over de toename, en of alsdan nog maatregelen in de Jister noodzakelijk zijn. De Jisterbewoners ontvangen snel een uitnodiging voor een bijeenkomst in Yn e Mande, waar ons bestuur ook bij zal zijn.

Er zijn overigens nog enkele woningen beschikbaar, voor informatie : neem contact op met info@bouwadviesfeenstra.nl (tel 058 2563521).

30 km- zone

Alle klachten worden bij de gemeente worden wel gehoord, maar leveren voorlopig geen resultaat op. Inmiddels heeft Veilig Verkeer Fryslân toegezegd om uitgebreid onderzoek te doen. Wie weet helpt dat ook weer richting Gemeente. Het blijft zo dat in een 30km zone het parkeren langs de weg (niet op het voetpad) ook vaak heel effectief is.

Spoorlijn

Inmiddels onderhandelen we met Prorail over een haalbare aanpassing van de overweg voor de veiligheid van fietsers en voetgangers. Traag is het wel, zeker als het geld dreigt te gaan kosten, maar de aanhouder wint.

Centrale-as

De Zomerweg is nog tot 4 juli gestremd.

Wanneer u de route naar Burgum via het Suderein kiest, wilt u dan vooral bedenken dat extra verkeer daar ook gevaarlijk is voor de langzame gebruikers: fietsers, paardrijders, voetgangers. Als u het nog niet wist: in het buitengebied is 60 km de maximum snelheid. Misschien een gek idee, maar dat betekent dat het ook minder mag!

Zie voor nadere informatie op  www.decentraleas.nl

WWW.TYTSJERK.NL

We durven er haast niet meer over te beginnen, maar ooit komt het goed. Gelukkig is er voor velen ook nog facebook en twitter, whatsapp enzovoort.

Mededelingen in Actief

Na enig aandringen van alle dorpsbelangen in de gemeente, zal het College bezien of de aangevraagde en verleende vergunningen weer in Actief kunnen. Voor veel mensen is het een brug te ver om dat allemaal via internet op te zoeken. Op deze manier is dan ook geen sprake meer van ‘openbare bekendmaking’, wat uiteindelijk wettelijk verplicht is.

Een goede zomer toegewenst!

Het bestuur