Mededelingen Dorpsbelangen juni 2013

Mededelingen van de bestuurstafel – juni 2013

 Wat is een vreselijk voorjaar snel vergeten als de zon weer schijnt, maar bovenal: als er (weer) zo’n formidabel dorpsfeest op volgt. Wat een geoliede machine is dat en wat een genot om te zien hoe vrijwel iedereen zo enthousiast meedoet. Wat een fantastisch dorp hebben wij! Feestcommissie bedankt. En dan te bedenken dat de Blubbering nog moet komen!

Ons bestuur heeft de afgelopen tijd wat gas terug genomen na de drukke winter, maar ook als voorbereiding op de afronding van een aantal onderwerpen van de laatste tijd.

 Kroningsfestiviteiten

Op 29 april is de Kroningslinde geplant in het grasveldje bij de Jister , langs de Buorren. Voor de officiële naamgeving zinnen we nog op een speciale gelegenheid in overleg met de gemeente.

 30 km- zone : Tytsjerk tijdelijk afgesloten!

Omdat de afsluiting van de Drijberweg in Hurdegaryp extra lang duurde en het niet verstandig was tegelijkertijd ook Tytsjerk af te sluiten voor de aanleg van de 30 km – zone, is nu eindelijk bekend dat de werkzaamheden in ons dorp eind juni zullen starten. We gaan ervan uit dat het voor de bouwvakvakantie (22 juli) allemaal klaar is. Zoals al eerder gemeld: het dorp zal daar twee keer minstens een week flinke overlast van hebben.

We horen van veel kanten bijval voor de 30 km in het hele dorp, maar er zijn ook veel mensen die het niet zo zien zitten. Het meest gehoorde argument daarbij is: het helpt toch niet, niemand houdt zich daaraan.

Als alle voorstanders zich nu gewoon gaan houden aan die snelheid, dan hebben we al een flink voordeel behaald. Iedereen die zich wel aan een langere snelheid aanpast, remt meestal ook nog één of meer achterliggers af. Als de limiet van 50 km snelheden van 50 tot 60 km oplevert, dan zullen 30 km- borden zeker een vermindering tot ònder de 50 km opleveren. Dat is dan weer winst! Dat geldt niet alleen voor de veiligheid, maar zeker ook voor de geluidsoverlast. Of het helpt tegen het sluipverkeer, blijft afwachten. Maar niet geschoten is altijd mis. Waarom zou het op heel veel plaatsen wel helpen en in Tytsjerk niet?

Hoe dan ook, veel zal afhangen van de manier waarop de grootste gebruikersgroep met de maatregel omgaat. En dat zijn de Tytsjerkers zelf!

De Krite: starters- en gezinswoningen: ECHT WEL

Natuurlijk zijn we veel te optimistisch geweest over de voortgang van deze plannen. Maar ze gaan 100% door! Op 23 mei heeft de gemeenteraad het definitieve groene licht gegeven, door een extra ‘afschrijving’ van 180.000 € op het project goed te keuren. Dat betekent dat de grond van de starterswoningen voor een normale vierkante meter prijs kan worden verkocht. Daarmee kunnen we ook echt garanderen dat er betaalbaar zal worden gebouwd.

Dorpsbelangen heeft het voortouw bij het zoeken naar een geschikte projectontwikkelaar voor de 14 goedkope woningen. De gemeente zal ons daarbij ondersteuning geven. Door omstandigheden en drukke werkzaamheden van de betrokken bestuursleden is dit iets vertraagd. In september willen we de keuze kunnen maken, zodat in het najaar een uitgebreide voorlichting kan worden gehouden.

 WWW.TYTSJERK.NL

Zoals het er nu naar uitziet zal in het najaar de nieuwe website van Dorpsbelangen in gebruik worden genomen. In het septembernummer zullen wij daar uitgebreid over berichten.

 

Meidwaan: heeft u een goed idee voor het dorp of de straat?

Een website speciaal voor inspraak en meespraak voor iedereen over plannen, ideeën en klachten uit het dorp. Op deze site is simpel te zien welke ideeën er uit welk dorp zijn en de reacties erop. Nieuwe projecten, maar ook allerlei klachten kunnen bij Dorpsbelangen worden aangemeld. Ga naar http://www.t-diel.nl/meidwaan. Op onze website hebben we ook een link geplaatst.

Voor de beste drie projecten was een flink bedrag beschikbaar gesteld. Wij hebben een prima project over de parkeerproblemen in Tytsjerk-Noord ingediend, waar ook enthousiast op is gereageerd. De gemeente  vond helaas dat Tytsjerk al genoeg had gekregen (o.a. voor De Krite), dus is het geld naar anderen gegaan (overigens zeer gegund, natuurlijk!). Dat betekent natuurlijk niet dat het daarmee ophoudt. De problemen blijven er, dus gaan we het op een andere manier proberen!

Een extra mooie zomer toegewenst en een goede vakantietijd!

Het bestuur