Mededelingen Dorpsbelangen december 2013

Mededelingen van de bestuurstafel

 Hoge bomen vangen veel wind. Maar dan heb je ook wat! Elk nadeel heb se voordeel, zei Johan Cruijf al. Natuurlijk is het schrikken en ook zonde van al die mooie bomen. Maar voor een flink deel is het ‘gewoon’ natuurlijke selectie. Wij zijn dat alleen niet meer zo gewend, we willen alles liever zelf in de hand houden. Gelukkig zijn er geen persoonlijke ongelukken gebeurd. Dus blijft, tot groot genoegen van de houtverzamelaars, het plezier in kettingzagen, kloven en  vooral op termijn, een lekkere warme houtkachel. Misschien een voorschot op een echte winter?

Dorpsbelangen heeft dit najaar een paar langetermijn projecten afgesloten: instelling van de 30 km-zone (30 oktober) en het waarmaken van starterswoningen De Krite (19 november).  Bij beide gelegenheden was de reporter van deze krant (natuurlijk) aanwezig; het verslag vindt u elders in deze aflevering. In het vervolg houden wij wel de vinger aan de pols, maar het is geen hoofdzaak meer.

 De Krite

VeenstraBouw uit Dokkum en Feenstra Bouwadvies uit Oentsjerk zijn nu vooral de trekkers van het project geworden. Het succes van de woningmarkt betekent dat ze nu zo snel mogelijk willen bouwen. Vanaf nu worden de starters door hen benaderd. Dat neemt niet weg dat iedereen voor vragen altijd bij Dorpsbelangen terecht kan. Wij blijven het allemaal oplettend volgen!

30 km- zone

De storm heeft zich er mee bemoeid met wat hindernissen aan de Buorren. We proberen bij de Gemeente het herstel zo lang mogelijk uit te stellen, want het is een zegen voor onze poging om ‘de snelheid er uit te halen’.

Het devies blijft: als alle Tytsjerksters zich er gewoon aan houden, zal het ook echt snel helpen.

WWW.TYTSJERK.NL

Ook met het oog op de woningmarkt is 15 november de nieuwe website ‘de lucht ingegaan’. Rika de Vries en Jan Kuipers zijn de nieuwe beheerders. Zij hebben voorlopig nog heel veel werk te doen, want het is niet een kwestie van ‘gewoon maar’ kopiëren van de oude naar de nieuwe website. Alle organisaties krijgen het verzoek om hun activiteiten tijdig aan te melden bij de nieuwe webbeheerder. Zij ontvangen daarover nog bericht. De website moet een zo actueel mogelijke Dorpsagenda weergeven.

 Vijversburg

Inmiddels is de ‘onderzoekscommissie’ die zich zou buigen over de entreeheffing voor de Vijversburg, klaar met zijn werk. Het rapport wordt nu aan het College van B&W gestuurd. Aangenomen kan worden dat het dan in januari voorgelegd wordt aan de raad. Duidelijk is dat er hoe dan ook een entreeheffing zal komen. Op zich zijn daar goede argumenten voor. Aan de bijzondere plaats die het park inneemt bij bewoners uit de naaste omgeving en ook de scholen, wordt extra aandacht gegeven. In de voorjaars- Yn e Line zal alles duidelijk worden. Eerst zal de verbouwing van het park in 2014 nog heel wat voeten in de aarde hebben.

LET OP: Jaarvergadering in het nieuwe jaar: maandag 6 januari om 20.00 uur!

Dorpsbelangen heeft ervoor gekozen om de jaarlijkse ledenvergadering te laten samenvallen met een NIEUWJAARSBORREL. We willen tijdens deze bijeenkomst ook ieder jaar een bijzondere Tytsjerkster in de schijnwerpers zetten. Zie de speciale oproep daarvoor.

Een warme decembermaand in alle opzichten toegewenst

Het bestuur