Mededelingen dorpsbelangen

Concept verslag Ledenvergadering Vereniging voor Dorpsbelangen Tytsjerk januari 2016

Mededelingen van de bestuurstafel (Dorpskrant ‘Yn ‘e Line’):

2014 :  februari   –  april - juni- oktober  - december
2013 :  februari  –  april  –  juni  –  oktober - december

Gewijzigde bouwplannen “De Krite”, zoals besproken in gemeenteraadsvergadering T’diel (24 januari 2013)
Kaart over AED’s en adressen hulpverleners is huis-aan-huis verspreid