Bestuursleden

Vereniging voor Dorpsbelangen Tietjerk en omgeving

e-mail: dorpsbelangtytsjerk@gmail.com

Secretaris/contactadres: Diny Swart, tjedin@chello.nl, tel. 0511-431914.

Voorzitter: Eelco Linthof  elinthof@gmail.com

Penningmeester: Christa Logtenberg

Bestuurslid: Bowe Hoekstra

Bestuurslid: Boudewijn Dijkstra boudewijn@dijkstraclub.nl

Bestuurslid: Ate v.d. Meulen