• Tytsjerk

    Tytsjerk

    Gemeente Tytsjerksteradiel

  • Blubbering

    Blubbering

  • Buorren 1914

Dorpsbibliotheek Iedere vrijdag 10-12 uur open: Yn e Mande

2e Kerstdag gesloten

Mededelingen Dorpsbelangen 

dinsdag 13 januari Ledenvergadering
20 uur in Yn 'e Mande

Laatste activiteit :

Kerstconcert in het Dorpshuis

LEES MEER

Volgende activiteit :

Nieuwjaarsborrel/ Jaarvergadering Dorpsbelangen

LEES MEER OF